مرد نمکی

نخستين جسد نمک زده ی باستانی که به مرد نمکی معروف گرديد، در زمستان سال 1372 در روستایحمزه لو در زنجان بطور کاملا ً اتفاقی کشف شد و هم اکنون در موزه ی ايران باستان(ملی) نگهداری می شود.

باستان شناسان با استفاده از روش های ويژه متوجّه شدند که مرد نمکی متعلّق به 1700 سال پیش است و با توجه به لباس و گوشواره ی طلایی ای که به گوش چپ دارد، نمی توانسته یک مرد عادّی باشد.

آزمایشات دی ان ای نشان داد که سن مرد نمکی هنگام مرگ حدود ۳۷ سال و قد وی حدود ۱۷۵سانتیمتر بوده‌است. گروه خون مرد نمکی، با آزمایشات انجام شده بر روی سلول‌های موی سر ب مثبت مشخص شد و نيز با آزمایش سی تی اسکن و رادیولوژی ، مشخص گرديد که مرد نمکی دراثر سقوط ناگهانی درون یکی از گودالهای معدن نمک و وارد شدن ضربه بسیار شدید به ناحیه راست جمجمه و صورتش از بین رفته‌است.سر و پای چپ او در موزه ایران باستان تهران قابل بازدید است.

دکتر هوشنگ ثبوتی که کاشف مرد نمکی است شديدا ً به شيوه ی نگهداری اش در موزه اعتراض دارد و می گويد تا کنون چنين اثری در جهان کشف نشده است اما متولیان امر هنوز اهمیت و ارزش این پدیده باارزش باستانشناسی را نمی دانند و درک نکرده اند. وی تأکيد می کند روش نگهداری مرد نمکی به هيچ وجه علمی و اصولی نيست و باعث نابودی اين پديده ی بسيار ارزشمند خواهد بود.

گفتنی است تاكنون 5 مرد نمكی از اين معدن كشف شده كه يكی از آنها در موزه ی ملی ايران و 4 مرد نمكی ديگر در موزه ی مردان نمكی واقع در امارت ذوالفقاری زنجان نگهداری می شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org