مضرات نوشابه هاي گازدار
 
پــژوهشگران مضرات مصرف نوشابه هاي گازدار را چـنـيـن برمي شمارند:
۱- پـوسيدگي دندانها:
تمام نوشابه هاي گازدار خاصيت اســيدي داشته و سبب فرسايش ميناي دندانها مي گردند.همچنين ميزان قند بالاي اين گـونه مـحــصولات پوسيدگي دندانها را تسريع مي كنند.
۲- چاقي:
نوشابه هاي گازدار عمدتا از آب تصفيه شده، افزودنيهاي مصنوعي و شكر تصفيه شده تهيه ميگردند. بنابراين فاقد هرگونه ارزش تغذيه اي بوده و تنها به خاطر ميزان قند بالايشان داراي كالري زيادي مي باشند كه سبب چاقي در فرد مصرف كننده مي گردند. در نوشابه هاي رژيمي نيز جاي شكر معمولي از آسپارتام استفاده ميكنند كه در ضمن آنكه يك ماده اشتها آور ميباشد براي سلامتي نيز مضر بوده و مصـرف آن ميگرن، سرگيجه و كاهش توان حافظه را بدنبال دارد.
۳- سوء تغذيه:
افرادي كه به مصرف نوشابه هاي گازدار اعتياد دارند و از طرفي كه اين محصولات موجب كاهش اشتها مي گردند بنابراين فرد معتاد تنها به مصرف نوشابه هاي گازدار روي آورده و دچار سوء تغذيه مي گردند.هنگامي كه شما در بطري يك نوشابه گازدار را مي گشاييد بلافاصله حبابها و گازهاي موجود در آن به بيرون جهيده وظاهر مي گردند.
گاز اينگونه محصولات بسبب وجود اسيد فسفريك و دي اكسيد كربن در تركيباتشان ميباشد كه سبب اسيدي گشتن اينگونه محصولات نيز مي گردند.ph نوشابه هاي گازدار بين ۲.۵ تا ۳.۵ ميباشد كه موجب پديد آمدن محيطي اسيدي در معده مي گردند.
در كل مسير سيستم گوارش تنها معده قادر به مقاومت در برابر چنين محيط اسيدي مي باشد. اما در ديگر اعضاي سيستم گوارش بدن مانند دهان، گلو و مري در پي مصرف نوشابه هاي گازدار محيط اسيدي ناهنجاري ايجاد مي گردد. چراكه مخاط دهان، گلو و مري بسيار در برابر اسيد حساس و آسيب پذير مي باشند.
اسيد فسفريك موجود در اين نوشابه ها نيز با رقابت با اسيد هيدروكلريك معده عملكرد صحيح معده را تحت تاثير قرار مي دهد. هنگامي كه معده ناكارآمد مي گردد غذاي مصرفي گوارش نيافته باقي مانده و سبب سوء هاضمه و نفخ مي گردد. افرادي كه از زخم معده و سوزش سر سينه رنج مي برند بايد از مصرف نوشابه هاي گازدار جدا خودداري كنند.
۴- تاثير بروي كليه ها:
هنگامي كه ميزان اسيد فسفريك خون افزايش مي يابد كليه ها قادر بدفع سريع آن نمي باشند بنابراين فشار مضاعفي بروي كليه ها تحميل مي گردد. مصرف نوشابه هاي گازدار سبب مي گردد تا كلسيم از استخوانها برداشته شده و درون خون جريان يابد اين امر موجب رسوب كلسيم اضافي در كليه ها گرديده كه در نهايت منجر به سنگ كليه مي گردد.
۵- تاثير بروي پوست:
خون اسيدي بروي عملكرد گلوتايتون تاثير مي گذراد. گلوتايتون يك آنزيم با خاصيت آنتي اكسيداني مي باشد. علاوه بر آن نوشابه هاي گازدار فاقد هرگونه مواد معدني و ويتامين مي باشند. افرادي كه نوشابه مصرف مي كنند معمولا مصرف آب ميوه، شير و حتي آب را كاهش
مي دهند و بدن خود را از ويتامينها و مواد معدني كه براي سلامتي پوست ضروري مي باشند محروم مي سازند. بنابراين پوستشان بيشتر دچار چين و چروك مي گردد.
۶- تاثير بروي استخوانها:
اسيد فسفريك موجود در نوشابه هاي گازدار ماده اي بسيار سمي مي باشد. در صنعت از اسيد فسفريك بعنوان سختي گير آب استفاده مي گردد. به اين طريق كه اسيد فسفريك سبب زدودن كلسيم و منيزيوم از آب سخت ميگردد. اسيد فسفريك در بدن نيز داراي عملكرد مشابهي مي باشد. يعني يون كلسيم را از استخوانها بر داشته و پوكي استخوانها را سبب مي گردد.
۷- تاثير كافئين:
به نوشابه هاي گازدار عمدا كافئين افزوده مي گردد تا ايجاد اعتياد و وابستگي در مصرف كنندگان خود كنند. كافئين موجود در نوشابه هاي گازدار با سرعت بيشتري نسبت به ديگر نوشيدنيهاي حاوي كافئين مانند قهوه و چاي جذب بدن مي گردد. كافئين سبب برهم خوردن نظم خواب گرديده، علايم پيش از قاعدگي را تشديد كرده و سبب كم آبي در بدن مي گردد.
به خاطر داشته باشيد كه بيماريها يك شبه پديدار نمي گردند بلكه در طي سالها بر اثر پيروي از رژيمهاي غذايي نامناسب ايجاد مي گردند. بنابراين مصرف نوشابه هاي گازدار را به حداقل ممكن رسانده و در عوض به نوشيدن آب وآب ميوه هاي طبيعي روي آوريد. هرگاه هم كه هوس مصرف نوشابه هاي گازدار را كرديد حتما از ني استفاده كنيد تا از تماس مستقيم نوشابه با دندانها خودداري كرده باشيد.
 

نوشابه های گازدار/چاقی/ديابت

کلید واژه:
 

© 2003  www.momenin.org